Шеста Национална Конференция за Редки Болести 2015

Ден 1
11 септември (петък)

Последна актуализация - 7 септември 2015 г.

12.00 - 18.30 Регистрация
11.30 - 12.30 Пресконференция
Зала Пловдив 1
13.00 - 13.15 Официално откриване и приветствия
Зала Пловдив 1
Д-р Даниела Дариткова Председател на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание
13.15 - 15.00 СЕСИЯ 1
Достъп до иновации при редките болести
Модератори: Проф. Румен Стефанов, Владимир Томов
Зала Пловдив 1
Проф. Румен Стефанов Достъп до иновации при редките болести в България
Владимир Томов Достъп до иновации при редките болести в България – гледна точка на пациентите с редки болести
Проф. Татяна Бенишева
Доц. Добриана Сиджимова
Законодателни промени в България от юни 2015 г. относно оценка на здравни технологии
Проф. Петко Салчев Подходящи ли са стандартните подходи за оценка на здравните технологии (ОЗТ) при лекарства сираци
15.00 - 15.30 Кафе-пауза
15.30 - 17.00 СЕСИЯ 2
Персонализиран подход и иновации при редките ендокринологични болести
Модератори: Проф. Сабина Захариева, доц. Ива Стоева
Зала Пловдив 1
Доц. Атанаска Еленкова Феохромоцитом – актуална база данни
Д-р Владимир Василев Инцеденталоми – актуална база данни
Д-р Емил Начев Акромегалия – актуална база данни
Д-р Силвия Въндева Синдром на Кушинг – актуална база данни
17.00 - 17.30 Кафе-пауза
17.30 - 19.00 СЕСИЯ 3
Експертни центрове и референтни мрежи за болести
Модератори: Проф. Людмила Матева, проф. Румен Стефанов
Зала Пловдив 1
Проф. Радка Тинчева Проблеми при децата с редки болести преди и след навършване на 18 години
Проф. Ивайло Търнев Транстиретинова фамилна полиневропатия в България. Селективна скринингова програма за изследване на носителство в засегнатите фамилии и проследяване на носителите
Проф. Елисавета Наумова Джефри Модел мрежа от центрове за първични имунни дефицити
Проф. Людмила Матева Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – център за редки заболявания в областта на гастроентерологията
20.00 Гала-вечеря
Ресторант Бендида

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно.

 Copyright © 2015 • www.raredis.org • Всички права запазени