Шеста Национална Конференция за Редки Болести 2015

Ден 2
12 септември (събота)

Последна актуализация - 7 септември 2015 г.

9.00 - 10.30 СЕСИЯ 4
Персонализиран подход и иновации при редките хематологични болести
Модератори: Проф. Стефан Горанов, проф. Фани Мартинова
Зала Пловдив 1
Проф. Стефан Горанов
Д-р Веселина Горанова-Маринова
Хоспитализационна заболеваемост от мултиплен миелом в централен южнобългарски район – 30 годишен период на наблюдение
Проф. Фани Мартинова Мениджмънт на спешната помощ за пациенти с вродени коагулопатии – организация, проблеми, бъдеще
Д-р Радостина Симеонова Значение на физиотерапията и ранната диагностика в борбата с хемофилната артропатия
10.30 - 11.00 СЕСИЯ 5
Новартис – глобален партньор в диагностиката и терапията на редки заболявания
Модератори: Д-р Стамен Попов, д-р Добромир Стоянов
Зала Пловдив 1
11.00 - 11.30 Кафе-пауза
11.30 - 12.30 СЕСИЯ 6
Персонализиран подход и иновации при редките пулмологични болести
Симпозиум на Roche
Модератори: Проф. Коста Костов, доц. Владимир Ходжев
Зала Пловдив 1
Доц. Владимир Ходжев Идиопатична белодробна фиброза
Проф. Коста Костов Esbriet при лечението на идиопатична белодробна фиброза
12.30 - 13.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(във фоайето на Конгресен център на Новотел Пловдив
13.30 - 15.00 СЕСИЯ 7
Възможности за персонализирани грижи при редките болести
Модератори: Проф. Радка Тинчева, проф. Ивайло Търнев
Зала Пловдив 1
Проф. Симеон Бояджиев Клинична и геномна характеристика на краниосиностозата
Доц. Ива Стоева Възможности за персонализирана медицина в детската ендокринология
Д-р Любомир Балабански Съвременен подход за генетична диагностика при редки болести с ново генерационно секвениране
Д-р Теодора Чамова Клиничен спектър на болестта на Niemann Pick C. Възможности за диагностика и лечение в България
15.00 - 15.30 Кафе-пауза
15.30 - 17.00 СЕСИЯ 8
Персонализиран подход в хирургията и физикалната медицина
Модератори: Проф. Росен Маджов, проф. Румен Стефанов
Зала Пловдив 1
Проф. Росен Маджов Синдром на Wilkie
Проф. Валентина Маджова Клиничен случай с тумор на Gruber-Frantz – клинични и радиологични аспекти
Проф. Тройчо Троев
Д-р Георги Тодоров
Атаксия на Фридрайх – предизвикателство за физикалната и рехабилитационна медицина (случай от практиката)
17.00 Официално закриване
Зала Пловдив 1

Паралелни събития

10.00 - 13.00
Семинар на Национален алианс на хора с редки болести
Модератор: Владимир Томов
Бизнес Зала 1

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно.

 Copyright © 2015 • www.raredis.org • Всички права запазени